ป้ายเซฟตี้
 เป็นป้ายที่มีให้เราเห็นกันยู่มากมาย ตามท้องถนน
ห้างสรรพสินค้า โกดัง โรงงาน มีไว้เพื่อสร้างความปลอด
ภัย เตือน ห้าม ปฏิบัติตาม หรือระวัง ให้แก่ผู้ที่ไดู้้เห็น
เป็นป้ายที่มีคุณลักษณ์พิเศษกว่าป้ายแบบอื่นกล่าวคือ สามารถมองเห็นได้ ในที่มืดและสว่าง วัสดุที่ใช้จะเป็น
สีสะท้อนแสง หรือสติกเกอร์สะท้อนแสง ติดลงบนวัสดุ
แผ่นเรียบ เป็นป้ายที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 3-10 ปี
ตามคุณภาพ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
   นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีป้ายไฟฉุกเฉิน
ที่ใช้ตามห้างฯ โรงงาน โรงแรม ขนาดตามสั่งไว้บริการ
อีกด้วย

ดูผลงาน 1  2  3  4
AD X-ZYTE COMPANY LIMITED
Tel.02 152 5842-4 Fax.02 152 5845
Mobile:082 498 4090
Copyright©2013  All Right Reserved.
E-mail :adxzyte09@gmail.com, adxzyte06@yahoo.com