ป้ายกล่องไฟ
 เป็นป้ายที่ให้แสงสว่างยามค่ำคืน หรือในที่ ที่มีแสง
น้อย เป็นป้ายที่มีลักษณะเด่น และสะดุดตา ใช้ได้ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร เราจะเห็นได้จากตามร้าน
ค้าห้องแถว ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน วัสดุ
ที่เลือกใช้สำหรับกระจายแสง มีทั้งแผ่นอะคลิลิก ไวนิล
ดูราแทน แบ็คลิท ตามความเหมาะสมและขนาด การ
ออกแบบโครงและกรอบจะขึ้นอยูกับการดีไซน์
 ป้ายกล่องไฟ มีการนำ้วัสดุหลากหลายคุณภาพมาใช้
ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ บัลลาต สายไฟ มีเดีย ราคาจึง
แตกต่างกันไปตามคุณภาพ ของดีราคาถูกจึงไม่มี ก่อนตัดสินใจซื้อจึงไม่ควรดูแต่ของถูกเพียงอย่างเดียว
ควรคำนึงความปลอดภัย ความประหยัด และระยะเวลา
การดูแลรักษาด้วย
ดูผลงาน 1  2  3  4
 
AD X-ZYTE COMPANY LIMITED
Tel.02 152 5842-4 Fax.02 152 5845
Mobile:082 498 4090
Copyright©2013  All Right Reserved.
E-mail :adxzyte09@gmail.com, adxzyte06@yahoo.com